Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Muafiyet ve İntibak İşlemleri

Üniversiteye kayıt yaptığınız eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna dilekçeyle başvurmanız gerekir.

 

 

Daha önce diğer Yükseköğretim Kurumlarından alınan derslerden muafiyet talebinde bulunulan derslerin eşdeğer sayılabilmesi ve o dersin muaf kabul edilebilmesi için ders notunun DD ve üzeri olan dersler için muafiyet yapılabilir. (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Enstitüler hariç). Muafiyet yönergesi için tıklayınız.

 

Öğrenciler daha önce öğrenim görmüş oldukları yükseköğretim kurumlarından almış ve harf notu DD ve üzeri olan tüm dersler için mezuniyet/ilişik kesme tarihinden itibaren beş yıl geçmemiş olmak şartıyla muaf olma isteği ile başvuruda bulunabilirler. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5/i (Türk Dili, AİİT, Yabancı Dil dersleri için) maddesindeki derslerden muaf olma talepleri her hangi bir süre kısıtlamasına tabi değildir.

 

Muafiyet için öğrenciler, daha önceki yükseköğrenim kurumundan almış olduğu;

 · Transkript (not dökümü)

 · Ders içerikleri

 · Muafiyet başvurusunu Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında dilekçe ile kayıtlı olunan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna başvuruda bulunabilir. Süresi içerisinde muafiyet talebinde bulunmayan öğrenci muafiyet hakkını kaybeder.

 

Eğitim dili Türkçe olan programlarımızı kazanan öğrenciler için Yabancı Dil Ders Muafiyet Sınavı Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirtilen tarihte yapılır. Sınav başvuru, yeri ve saati Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından öğrencilere duyurulur. Bu sınavdan başarılı olan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf olurlar.