Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Kayıt Dondurma-Kayıt Silme

Üniversitemiz Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna kayıt dondurma başvurusunda bulunabilir.

 Detaylı bilgi almak için 26.madde ve 27.maddeyi okuyunuz.

 İlgili birim yönetim kurulunca kabul edilen izinli sayılma süreleri, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu süre içinde öğrenciler,  öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

 

Kayıt dondurma süresi içinde katkı payı/öğrenim öğrenim ücreti alınmaz.

 

Kayıt dondurma iptaline ilişkin Fakülte Yönetim Kurul Kararının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirilmesi gerekmektedir. İptal kararı ÖİDB tarafından sisteme işlenir, ders kayıt engeliniz kaldırılır. Akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders kaydınızı yapabilirsiniz.

 

Üniversiteden kendi isteğiyle kaydını sildirmek isteyen öğrenciler, kayıtlı oldukları birime bizzat veya noterden tasdikli vekâletname ile birlikte vekillerinin başvurmaları halinde kayıt silme işlemi yapılır. Kaydı silinen öğrenciye ödemiş oldukları harç ve ücretler iade edilmez. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz. (Kayıt silme formu)

 

Üniversiteye kesin kayıt sırasında verdiğiniz belgeleri kayıtlı olduğunuz birimden alabilirsiniz.

 

Dört yıl üst üste katkı payı/öğrenim ücreti ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencinin ilişiği kesilebilir.

 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.