Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Konuya ilişkin tüm bilgilere Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğünün web sayfası 'ndan ulaşılabilmektedir.

 

Hayır, yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar.

 

Evet, özel öğrenci statüsünde başvuruda bulunabilirler.

 

Uluslararası öğrenciler değişim programlarından (Mevlana, Erasmus, Farabi) yararlanabilirler.