Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Diploma ve Mezuniyet İşlemleri

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için kayıtlı olduğu diploma programının bütün çalışmalarını (ders, staj, bitirme ödevi, seminer vb.) başarması ve mezuniyet derecesinin en az 2.00 olması gerekir.

 

Genel Akademik Not Ortalaması (GANO) 2.00'nin altında olan öğrenciler mezun olamazlar.

 

Kendisi veya noterden vekâlet verilen kişi tarafından Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulundan alabilir.

 

Diploma posta veya kargo ile gönderilmez.

 

Programındaki tüm derslerini tamamlayan öğrencilerden mezun olabilmek için sadece stajı kalanlar katkı payı ödemeyecektir.

 

Ulusal gazetede yayımlanmış kayıp ilanı ile birlikte kayıtlı olduğu birime dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir. İlgili birimin Yönetim Kurulu Kararı ile diplomanın 2. nüshası  düzenlenerek verilir.