Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Genel Sorular

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndaki  öğrenci işleri büronuzdan  alabilirsiniz. Ayrıca  e-devlet şifresiyle https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınabilmektedir.

 

Hayır, belgeler posta yoluyla gönderilmemektedir.

 

Öğrenci Bilgi Sisteminde bulunan şifremi unuttum linkine tıklayınız. Bilgileri doldurduğunuzda yeni şifreniz sistemde kayıtlı a-posta adresinize gelecektir.

 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığındaki, öğrenci işleri büronuzla görüşünüz.

 

Kimlik bilgilerinde değişiklik olan öğrenciler, yeni kimlik kartı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile başvurarak kimlik bilgilerini güncelleyebilirler.

 

 Ağırlıklı genel not ortalamasını (AGNO) yükseltmek isteyen öğrenciler daha önce aldıkları ve başarılı oldukları dersleri o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlayabilirler. Ancak başarısızlık halinde ilgili dersi döneminde tekrarlamak zorundadırlar.

 

Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul web sayfasından istediğiniz dersin güncel ders içeriklerine ulaşabilirsiniz. Ders içeriklerini okulunuza onaylatabilirsiniz.

 

Engelli öğrenciler kayıt yaptırma ve yenileme sırasında Sağlık Kurulu Raporunu ibraz ettikleri takdirde engellilik oranı kadar öğrenim ücretinde indirim yapılacaktır.

 

Katkı Payını/Öğrenim Ücretini sehven yanlış hesaba ödeyen öğrencinin dekont (ödeme belgesi) ve dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat etmesi halinde iade işlemi gerçekleştirilir.

 

Azami öğrenim sürenizi doldurmamış olmanız ve bir önceki dönemde almanız gereken bütün dersleri almış ve başarmış olmanız şartı ile bölümünüzde/programınızda kayıtlı öğrenciler arasında ilk % 10 başarı dilimine girme şartı aranmaktadır.

Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk % 10 başarı dilimine giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

 

Öğrencilerin uzaktan eğitim sistemi ile okutulacak dersler hariç, teorik derslere % 70, uygulamalı derslere % 80 oranında devam etmeleri zorunludur. (Tıp Fakültesi ve Diş Fakültesi hariç) Bu şartları yerine getiremeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına alınmaz ve öğrenciye (FZ) devamsız harf notu verilir. Başarısız derslerin tekrarlanmasında;

1-Teorik derslerde devam şartı aranmaz.

2- Sadece uygulaması olan derslerde devam şartı aranır.

3- Hem teorisi hem uygulaması olan derslerde ise devam şartının aranıp aranmayacağı birim tarafından belirlenir.

 

Dönem sonu sınavlarından sonra mezuniyet için azami öğrenim süresini kullanmamış öğrencilerden, devam şartını yerine getirip, en fazla iki dersten başarısız olan öğrencilere tek/çift ders sınav hakkı verilir. Tek/çift ders sınavında ara sınav notu dikkate alınmaz. Tek/çift ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, sadece tek/çift ders sınav notuna göre belirlenir. 

Tek/çift ders sınav notu en az CC harf notu olmalıdır.

 

Öğrencilerin eğitim-öğretim, kişisel ve yönetimle ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve öğrencileri yönlendirmek üzere, öğretim yılı başlamadan önce ilgili birim başkanlıklarının önerisi ve ilgili yönetim kurullarının kararıyla öğretim elemanları arasından akademik danışmanlar görevlendirilir. Akademik danışmanlar, sorumluluklarına verilen öğrencilerin kayıt yeniletme, ders seçme ve mezuniyet gibi işlemler yanında diğer sorunlarının çözümüne de yardımcı olmak üzere öğrenim süresi boyunca haftada iki saat zaman ayırırlar.

 

Üniversitemizde 4’lük (dörtlük) not sistemi kullanılmaktadır.

 

Üniversitemizde 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları için Yükseköğretim Kurulu’nun tablosu kullanılmaktadır.

 

Akademik Ortalama Hesabı

Her ders için ayrı ayrı dersin AKTS * başarı katsayısı = ağırlıklı not ortalaması bulunur.

Tüm dersler için toplam ders AKTS'si ve toplam ağırlıklı not ortalaması bulunur.

Tüm dersler için

Toplam ağırlıklı not ortalaması/toplam alınan ders AKTS = akademik ortalama şeklide hesaplanmaktadır.

 

Örnek:

Ders adı

AKTS

Başarı katsayısı

Ağırlıklı not ortalaması

A

3

4.00

12.00

B

2

3.00

6.00

C

5

2.00

10.00

TOPLAM

10

 

28.00

 

                28/10 =2,80 (Akademik ortalama)

Virgülden sonra iki haneli olarak görülmekte olup görülmeyen 3. hane için yuvarlama işlemi yapılmaktadır.    2,804 = 2,80    /  2,805 = 2,81

Önemli Not: Akademik ortalamaya dahil olmayan dersler hariç olmak üzere hesaplanmaktadır.