Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü

Öğrenci Değişim Programları

Mevlana Değişim Programı: Yurt içinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini öngören bir programdır.

Farabi Değişim Programı: Yurt içindeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Daha fazla bilgi almak için; https://www.harran.edu.tr/sayfa.aspx?st=icerik&sid=51 adresini ziyaret edebilirsiniz.