Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kariyer Merkezinin Amaçları Nelerdir?

a) Üniversitenin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının işbirliğiyle kariyer danışmanlığı alanında

araştırmalar yapmak.

b) Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına, mesleki yeterliklerini artırmalarına ve alanlarındaki yeni

gelişmeleri takip etmelerine yönelik eğitimler vermek.

c) Üniversite adaylarına ilgi ve yeteneklerini tanıtıp özellikleriyle uyumlu lisans programları hakkında bilgiler

vererek Üniversitenin tercih edilebilirliğini artırmak.

d) Üniversite mezunlarının kariyer gelişim süreçlerine ilişkin izleme çalışmaları yapmak.

e) Üniversite öğrencilerinin staj yapabilecekleri kurum sayısını artırarak, öğrencilerin staj yapabilecekleri

kurumlarla bağlantılar kurmalarını sağlamak.

f) Ulusal ve uluslararası düzeyde Üniversitenin mezunlarının istihdamını sağlamak.

g) Kariyer geliştirme ve planlama ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak, yönetmek ve yönlendirmek.