Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kariyer Merkezinin Faaliyet Alanları Nelerdir?

a) Üniversite öğrencilerine, mezunlarına ve çalışanlarına bireysel kariyer planlama, iş arama, mesleki ve

kişisel birikimlerini sunma konusunda gerekli yetkinlikleri kazandırma ve geliştirmeye yönelik kurs, sertifika

programları gibi eğitim faaliyetleri ile yayın faaliyetlerini gerçekleştirmek, koordine etmek ve desteklemek.

 

b) Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının kariyer planlama ve geliştirme performanslarını

iyileştirmeye yönelik olarak bireysel potansiyellerini, kişisel özelliklerini, becerilerini, öz değerlerini, eğilim ve

beklentilerini ortaya çıkarmak için gerekli kariyer danışmanlığı ve diğer hizmetleri vermek ve verilmesini sağlamak.

 

c) Kariyer faaliyetleri düzenleyen birimler, öğrenci kulüpleri ve öğrenci konseyi ile işbirliği ve koordinasyon

içinde kariyer günleri ve diğer kariyer etkinliklerini planlamak, düzenlemek veya destek vermek.

 

d) İlgili kamu kurumları ve özel kuruluşlarla işbirliği tesis ederek kurum ve kuruluşların kariyer geliştirme

çalışmalarında gerekli proje ve programların yürütülmesine destek vermek.

 

e) Mezun dernekleri ve vakıfları ile işbirliği halinde mezunların iş hayatındaki kariyer gelişimlerini izlemek ve

ilgili bilgileri güncellemek.

f) Staj ve diğer eğitim ve kariyer geliştirme faaliyetlerinde kullanmak amacı ile Kariyer Geliştirme Bilgi

Yönetim Sistemi oluşturmak ve işletmek.

 

g) Üniversite ile iş hayatı arasında köprü kurarak staj imkânları geliştirmek ve öğrencileri iş ortamı ile

buluşturmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.

 

h) Kariyer planlama ve geliştirmeyi Üniversiteye giriş öncesi, öğrencilik, mezuniyet sonrasını kapsayan ve

aday-öğrenci-mezun-çalışan ve aileleri ile diğer paydaşları içerir bir bütünsel yaklaşımla ele alarak; bu doğrultuda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.

 

ı) Üniversite ve sanayi arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla Şanlıurfa ili sanayisinde ihtiyaç duyulan

alanarda işsiz gençlere yönelik mesleki beceri eğitimleri düzenlemek ve firmaların kurumsal yapısını güçlendirmek amacıyla firma yetkilisi ve personellerine yönelik eğitimler vermek.