HARUZEM

Sınavlar

Uzaktan eğitim yoluyla aldığınız derslerin sınav şekli (yüz yüze veya uzaktan), koşullara göre her dönem Üniversitemiz Yönetimi tarafından belirlenmektedir. Bu noktada gerekli açıklamalar duyuru olarak paylaşılmaktadır.

Uzaktan yapılması planlanan dönem sınavları ödev-proje veya çevrimiçi (online) olmak üzere iki yolla yapılabilmektedir. Bu kapsamda ödev-proje sınavları öğrenme yönetim sistemi (https://ue.harran.edu.tr/) üzerinde ilgili ders sayfasında ilan edilmekte olup; çevrimiçi (online) sınavlar ise SİS 1 (https://sis1.harran.edu.tr/login), SİS 2 (https://sis2.harran.edu.tr/login) ve SİS 3 (https://sis3.harran.edu.tr/login) adresleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler kendi birimleri için -sınavlardan önce- ilan edilen linkten sınava girmelidir.