Kalite Koordinatörlüğü

KYBS Ne İşe Yarar?

İlgili birimin faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi talebi, istek, memnuniyet, öneri ve şikayet gibi durumların bildirilmesini sağlar.

· Kurum içinde bağımsız bir beyin fırtınası ortamı sağlar.

· Kurumda öneri ve planların değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için altyapı sağlar.

· İyileştirme faaliyetlerinin yönetilmesi ve raporlanmasını sağlar.

· Düzeltici ve önleyici faaliyetlere imkan sağlar.

· Öneri ve isteklerin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi için etkin bir yönetim aracıdır.