Kalite Koordinatörlüğü

Kurumsal Yönetim Bilgi Sistemi (KYBS)

Üniversitenin tüm birimlerine ait stratejik plan, performans göstergeleri, süreçler ve kalite yönetimi bilgilerinin dönemsel olarak raporlandığı sistemdir.