Kalite Koordinatörlüğü

Öğrenci Memnuniyet Anketi

Her yıl yapılan öğrenci memnuniyet anketi sonuçlarına göre, öğrencilerin kurumun ve İlgili birimin faaliyetleri ile ilgili memnuniyet düzeyleri ölçülür. Bu bilgiler yeni dönem plan, program ve faaliyetlerde dikkate alınır.