Kalite Koordinatörlüğü

ISO 9001

ISO 9001, International Organization Standardizasyon (Uluslararası Standart Teşkilatı) kurumunun kısa adıdır. Pek çok alanda ve disiplinde standart koyar ve genel kalite seviyesini yükseltmek için çalışmalar yapar. 9001 ise standardın alan ve konusunu belirten kalite serisidir.