Kalite Koordinatörlüğü

TSE

1960 yılında kurulan ve standart koyucu kurum olan Türk Standartları Enstitüsü anlamına gelir. Bu kurumun baş harflerinden oluşan bir terimdir.