Kalite Koordinatörlüğü

EN Standardı

3 Avrupa Standartları Kuruluşu, CEN, CENELEC veya ETSI tarafından onaylanmış belgelerdir. Şeffaf, açık ve uzlaşmaya dayalı bir süreçle tüm ilgili taraflarca tasarlanır ve oluşturulur.