Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Sıkça Sorulan Sorular

Üniversitemizin öğrencilerinin kayıtları üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları dönemde kütüphaneye kayıtları kütüphane tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Ayrıca üyelik işlemleri yapılmamaktadır.
Üniversite personelinin üyelikleri ise kütüphaneye gelerek yüz yüze gerçekleştirilmektedir.

Kütüphanemizden fiziksel olarak tüm araştırmacılar yararlanabilmektedir. Ancak ödünç verme birimimizden üniversitemizin öğrencileri ve personelleri dışında hiçbir kullanıcı faydalanamamaktadır.

Kütüphanemizin web sayfasında bulunan “Katalog Tarama”  menüsü içerisindeki “Oturum Aç” sekmesinden “öğrenci numaranız” ve “şifreniz” ile giriş yapabilirsiniz.https://yordam.harran.edu.tr/yordam/?p=2&dil=0&devam=2f796f7264616d2f

Kütüphanemizin ana sayfasında bulunan "Kütüphane Hesabım Giriş" kısmından hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

 

 • Ödünç aldığınız ve iade ettiğiniz kaynakları görebilirsiniz.
 • Ödünç aldığınız kaynakların süresini uzatabilirsiniz.
 • Ödünç almak istediğiniz kaynaklar başka kullanıcı tarafından ödünç alınmışsa ayırtma işlemini yapabilirsiniz.
 • Kütüphane koleksiyonunda bulunmasını istediğiniz kaynaklar koleksiyonda mevcut değil ise kaynak isteğinde bulunabilirsiniz.

Cep kütüphanem uygulaması mevcut bulunmaktadır. Uygulamayı Google Play ve Appstore’den indirebilirsiniz.

Kütüphanemizin web sayfasında bulunan katalog tarama menüsünden katalog taraması (https://yordam.harran.edu.tr/yordambt/yordam.php) yaparak kütüphanemizin basılı ve elektronik kaynaklarını tarayabilirsiniz. Kütüphane koleksiyonu yazar adı, eser adı, konu, ISBN, ISSN, yer numarası vb. kriterlerle taranmaktadır.
Kütüphanemizde açık raf sistemi uygulanmaktadır.
 Açık raf – açık depo sistemi (openaccess): Kapalı raf (kapalı depo) sisteminin tersi olup kullanıcıların kitap raflarına serbest erişimini tanımlar. Kullanıcılar, okumak veya ödünç almak istedikleri kitapları raflardaki yerlerinden kendileri alabilirler. Rafların üzerinde yönlendirme tabelaları mevcuttur.

Kütüphanemiz, “Dewey Onlu Sınıflandırma Sistemini” kullanmaktadır.
Dewey’in belirlediği ve sınıf olarak adlandırdığı 0-9 arasında 10 temel disiplinden ve bunlarında onlu (decimal) bölünmelerle 000-999 arasında hiyerarşik genişlemesinden oluşan toplam 1000 adet konu girişinden (on temel disiplin dahil) meydana gelir.
On temel disiplin şunlardan oluşmaktadır.

 • Akademik personel, 20 gün süreyle en fazla 5 adet kaynağı, idari personel ve lisans-önlisans öğrencileri 15 gün süreyle en fazla 3 kaynağı, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ise 20 gün süreyle en fazla 4 kaynağı ödünç alabilmekteler.
 • Dışarıdan gelen kullanıcılar ve diğer üniversitelerin öğrencileri ve öğretim elemanları ödünç kaynak alamazlar. Ancak diğer üniversitelerin öğrencileri ve öğretim elemanları kendi üniversitelerinin resmi talebi üzerine ödünç kaynak alabilirler.
 • Daire Başkanlığı, ödünç verme süresi dolmadan okuyuculardan kaynakların iadesini isteyebilir.
 • Kullanıcılar ödünç aldıkları kaynakları, ödünç verme süresi sonunda iade etmedikçe yeni kaynak alamazlar.
 • Kullanıcıların ödünç aldıkları kaynaklar bir başka kullanıcı tarafından ayırt (rezerv) edilebilir. Ayırt (rezerv) edilen kaynaklar ayırtma işlemini yapan kullanıcıya yapılan duyurudan itibaren 3 (üç) gün içinde alınmaz ise ayırtma (rezerv) işlemi iptal edilir.
 • Kütüphaneden herhangi bir kaynağı ödünç alan kullanıcı, bunları özenle kullanmak ve en geç ödünç verme süresi sonunda geri vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen kullanıcılar hakkında yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
 • Başkasına ait kimlik kartı ile kaynak alınmaz.
 • Ayrıca kullanıcıların ödünç aldıkları kaynaklar başka kullanıcılar tarafından ayırt edilmediği sürece ve kullanıcının cezası, borcu olmadığı takdirde iade süresi 1 kereye mahsus olmak üzere uzatılabilir.
 • Uzatma işlemini kullanıcılar kütüphaneye gelerek ödünç verme bankosundan ya da kütüphanemizin web sayfasında bulunan ( http://library.harran.edu.tr/) “Katalog Tarama”  menüsü içerisindeki “Oturum Aç” sekmesinden “öğrenci numaranız” ve  “şifreniz” ile giriş yaparak kendinize ait “Kütüphane Hesabı”nızdan süre uzatma işlemlerini yapabilirsiniz.

Aşağıda belirtilen kütüphane kaynakları kütüphane dışına ödünç verilemez.

 • Ansiklopedi, sözlük, atlas vb. danışman kaynakları,
 • Süreli yayınlar
 • Basılı olmayan tezler, ancak tez danışmanı veya hazırlayanın izni alınarak, tezin tamamından birim içinde yararlanılmasına izin verilir.
 • Yazma ve basma nadir eserler,
 • Harita ve slaytlar,
 • Birimlerce tespit edilen sayıları tükenmiş veya ayrılmış eserler,
 • Müzik notaları,
 • Koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller vb.
 • Ödünç aldığı kitap ve benzeri kaynağı en geç ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen kullanıcı, başkaca hiç bir işleme gerek bulunmaksızın süre sonunu izleyen günden itibaren geçen her gün için Daire Başkanlığı tarafından her yıl ocak ayında belirlenen ve Rektörlükçe onaylanan  gecikme cezası miktarını ödemekle yükümlüdür. Kendisine ödeme cezası uygulanmasına başlanmış olan bir kullanıcıya, ödünç aldığı kaynağı iade etmediği ve tahakkuk eden gecikme cezası miktarının tamamını ödemediği sürece, hiçbir şekilde başka bir kitap veya kaynak ödünç verilmez.
   
 • Gecikme cezası uygulanan gün sayısının 30 (otuz) günü aşması halinde kütüphane yöneticileri gecikme cezasını uygulamaya devam etmekte veya o kitap veya materyal hakkında kaybedilmiş gibi işlem yapmakta serbesttirler.
   
 • Üniversite öğretim elemanlarına ve idari personele ait ödenmeyen para cezaları aylıklarından kesilir. Diğer üniversitelerin öğretim elemanları ve araştırmacıları hakkında ilgili üniversitelerin rektörleri aracılığı ile bu hükümler uygulanır.

Ödünç alınan materyalin yıpratılması veya kaybedilmesi durumunda:

 • Yıpratılan veya kaybedilen kütüphane materyali öncelikle piyasadan aynen temin ettirilir,
 • Bunun mümkün olmadığının belgelenmesi halinde; materyalin Değer Takdir Komisyonunca belirlenen değeri ödettirilir. Ayrıca şayet gecikme varsa tahakkuk eden gecikme cezası alınır.

Kütüphanemizin web sayfasında bulunan katalog tarama menüsünden katalog taraması (https://yordam.harran.edu.tr/yordambt/yordam.php) yaparak kütüphanemizde bulunan basılı dergilere erişim sağlayabilirsiniz. Basılı süreli yayın koleksiyonu için kapalı raf sistemi uygulanmaktadır. İstediğiniz derginin künyesini ilgili personele bildirerek dergilerden faydalanabilirsiniz.

Kampüs içerisinde kampüs ağlarından  (IP adreslerine tanımlı) tüm e-kaynaklara kütüphane web sayfasından doğrudan erişebilirsiniz.

Kütüphanemizin abone olduğu elektronik kaynaklara kampüs dışından erişim için kullanılan Vetis (veri tabanı erişim ve istatistik sistemi); elektronik veri tabanlarına, kampüs dışından, hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde ulaşabilmemizi sağlamaktadır.

 • Akademik ve idari personelimizin Vetis sistemini kullanabilmesi için öncelikle ödünç verme biriminde kayıtlarının olması gerekmektedir aksi takdir de sistemden yararlanamazlar. Ödünç verme sistemine özellikle harran uzantılı e-posta adresi, sicil numaraları ve TC numarasını eksiksiz bir şekilde tanımlamaları gerekmektedir.

            Kullanıcı adı: 0000001111 sicil numarası yada TC numarası

           Şifre: Ödünç verme biriminden alınan şifre

 

 • Öğrencilerin kayıtları otomatik olarak sisteme düştüğü için kayıt yaptırmalarına gerek yoktur. Ancak ödünç verme sistemine tanımlı harran uzantılı e posta adreslerinin olması gerekmektedir. Ayrıca ödünç verme biriminden de şifre almaları gerekmektedir.

             Kullanıcı adı: Öğrenci numarası

             Şifre: Ödünç verme biriminden alınan şifre

 

Vetis veri tabanına erişim için tıklayınız

Vetis kullanım klavuzu için tıklayınız

Not: Herhangi bir sorun yaşadığınız takdirde ödünç verme birimi ile iletişime geçebilirsiniz. Tel: 0414 318 38 30

 • Kütüphaneler arası Ödünç Verme( ILL) Harran Üniversitesi Kütüphanesi'nde bulunmayan kitapların, Türkiye'deki diğer üniversite ve araştırma kurumu kütüphanelerinden ödünç alınabilmesi amacıyla verilen bir hizmettir.
 • Bu hizmetten Üniversitemiz akademik personeli ile doktora ve yüksek lisans öğrencileri yararlanabilmektedir.

 

Diğer üniversite ve araştırma kurumu kütüphanelerinin  kataloglarına erişmek için lütfen tıklayınız. Ayrıca web sayfamızda bulunan TO-KAT (Ulusal Toplu Katalog) dan da erişim sağlayabilirsiniz.

 

Diğer üniversitelerde yayınlanmış tezlere Ulusal Tez Merkezi aracılığıyla https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden erişebilirsiniz. Ayrıca bu adresten üniversitemizde de yayınlanmış  tezlere erişim sağlayabilirsiniz.

Kütüphanemizde kullanıcılara yönelik bilgisayarlarımız mevcuttur.

Her sene eğitim ve öğretim yılının başladığı tarihte kütüphaneyi tanıtan, bilgi kaynaklarının kullanımını öğreten ve kütüphanede kullanılmakta olan sistemler hakkında bilgi veren otomasyon eğitim programı kütüphanemiz personeli tarafından verilmektedir.

Kütüphanemizde fotokopi hizmeti, çıktı hizmeti vb. hizmetler verilmemektedir.